Jump to content

Guidelines

Zasady którymi się kierujemy są proste: zdrowy rozsądek i poszanowanie obyczajów.

Regulamin korzystania z serwisu AutoKącik.PL

 1. Serwis AutoKącik.PL jest serwisem niekomercyjnym

 2. Forum wchodzące w skład serwisu służy do prowadzenia dyskusji tematycznych i wymiany poglądów, w obrębie udostępnionych kącików tematycznych 

 3. Korzystanie z forum możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem przeglądarki internetowej, aplikacji Tapatalk, lub przy pomocy poczty elektronicznej. 

 4. Przeglądanie forum jest możliwe bez rejestracji, natomiast korzystania z funkcji jak zakładanie wątków, pisanie postów oraz dostęp do niektórych kącików możliwy jest jedynie po wcześniejszej rejestracji przez użytkownika z podaniem w formularzu adresu e-mail oraz nazwy konta. Rejestrując konto, użytkownik bezterminowo oraz nieodpłatnie udziela serwisowi AutoKacik.PL autorskich praw majątkowych do treści przez siebie zamieszczonych w tym serwisie. Serwis AutoKacik.PL może bez ograniczeń przetwarzać i publicznie udostępniać te treści. Dodatkowo:

  1. jedna osoba może mieć tylko jedno konto;

  2. podanie nieprawdziwych informacji w formularzu rejestracyjnym może przyczynić się do skasowania konta, w przypadku gdy użytkownik założy więcej niż jedno konto lub swoje konto udostępnia innym osobom, wszystkie jego konta mogą zostać zablokowane i/lub skasowane bez ostrzeżenia i odwołania;

  3. każdy użytkownik jest obowiązany do wpisania w profilu adresu e-mail widocznego dla wszystkich i/lub uaktywnienia możliwości otrzymywania wiadomości prywatnych. Brak jednej z tych dwu opcji może spowodować zablokowanie i/lub usunięcie konta;

  4. nowo zarejestrowany użytkownik ma dostęp ograniczony do niektórych kącików lub funkcji forum. Dostęp pełny uzyskuje na zasadach określonych niżej w części "przepisy dodatkowe".

 5. Każdy z użytkowników jest zobowiązany do szanowania innych użytkowników tego forum. 

 6. Wiadomości umieszczane przez użytkowników w kącikach dotyczą tylko i wyłącznie tematów związanych z danym kącikiem tematycznym. Zalecane jest: 

  1. zapoznanie się z opisem tematów poruszanych w danym kąciku tematycznym przed wysłaniem swojej wiadomości (nie umieszczaj w kąciku wiadomości , które nie są związane tematycznie z jego treścią);

  2. trzymanie się tematu, zarówno ogólnego dla określonego kącika tematycznego, jak i w stosunku do konkretnego wątku;

  3. nadawanie odpowiedniego tytułu nowym wiadomościom na forum, związanego z treścią wiadomości;

  4. w przypadku odpowiedzi na wiadomości, które mają obszerną zawartość, w szczególności dużo mediów (zdjęcia, filmy), nie cytowanie całości postów, a jedynie fragmentów, do których chcemy się odnieść;

  5. wiadomości zawierające treści nie nadające się do publicznego oglądania (nagość, sceny przemocy itd.) należy oznaczać prefiksem „+18”. Prefiks należy stosować tylko w uzasadnionych przypadkach;

  6. zachowanie zasad netykiety, a w szczególności nie publikowanie słów uznanych powszechnie za wulgarne, w tym wulgaryzmów ukrytych (wykropkowanych częściowo/z użyciem znaków specjalnych, skróconych itp.).

 7. Nieprzestrzeganie ww. zasad będzie skutkować przeniesieniem wiadomości do właściwego kącika, usunięciem lub modyfikacją przez moderatora, nałożeniem ostrzeżenia, a w niektórych przypadkach zablokowaniem lub usunięciem konta bez ostrzeżenia. Porządek na poszczególnych forach jest pilnowany przez wyznaczonych do tego moderatorów. Jeśli temat, w którym uczestniczysz zostanie zamknięty bądź otrzymasz od moderatora ostrzeżenie lub w ostateczności zostaniesz zablokowany, sprawę wyjaśnij z daną osobą na priv (np.email). W szczególnych przypadkach możesz zgłosić się w kolejności:

  1. do innego moderatora kącika;

  2. do Administratora forum.

 8. Czas trwania blokady konta uzależniony jest od ilości ostrzeżeń oraz ilości punktów przypisanemu każdemu z nich.

 9. Forum dzieli się na kąciki techniczne i towarzyskie, które mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi zasadami etyki oraz kultury osobistej. 

 10. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie kącików do celów powszechnie uznanych za szkodliwe, niewłaściwe, nielegalne lub niemoralne, w tym: 

  1. przesyłania wiadomości zawierających wyrażenia, treści, załączniki lub odnośniki do stron, powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, niezgodne z dobrymi obyczajami, mające niepożądane działanie lub negatywny wpływ na funkcjonalność forum lub całości systemu komputerowego po stronie użytkownika forum; 

  2. wyrażania i przekazywania na forum prywatnych niecenzuralnych opinii pod adresem innych osób;

  3. rozpowszechniania prywatnej korespondencji w kącikach bez zezwolenia jej autora;

  4. publikowania wiadomości pozbawionych treści merytorycznych, mających wyłącznie cel prowokacyjny, obraźliwy, obliczonych na wywołanie kłótni i wzajemnej wrogości wśród uczestników forum;

  5. zabronione jest wykorzystywanie danych o użytkownikach forum (także wykorzystywanie funkcjonalności samego forum) do wysyłania jakichkolwiek treści noszących znamiona korespondencji niechcianej lub wymienionej w niniejszym regulaminie jako szkodliwa (niemoralna, obraźliwa, nachalna oferta handlowa, reklama usług i podmiotów gospodarczych itd), dotyczy to wszystkich części składowych wiadomości (np. również zawartość sygnatury/avatara itp.) użytkownika. 

 11. Naruszenie warunków zawartych w pkt. 10 może spowodować natychmiastowe usunięcie przesłanej wiadomości przez administratora lub moderatora danego kącika tematycznego. Dopuszcza się także skasowanie konta użytkownika, który był nadawcą tej wiadomości. Moderator/moderatorzy każdego z kącików mogą ustalić indywidualne dla tego kącika warunki dodatkowe dla tego regulaminu, które będą się znajdowały w jednym z podwieszonych wątków. Warunki dodatkowe nie mogą być sprzeczne z niniejszym regulaminem. 

 12. Administrator może usunąć konto użytkownika bez ostrzeżenia, jeśli:

  1. na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy użytkownik nie korzystał z forum;

  2. nazwa konta użytkownika jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami;

  3. w przypadku zmiany nicka i podszywania się pod innego użytkownika forum

  4. użytkownik będzie wykorzystywał kąciki do celów komercyjnych, a w szczególności do przesyłania reklam;

  5. użytkownik nie będzie przestrzegał zasad określonych w Regulaminie. 

 13. Administrator forum nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. treść przesyłanych do kącików wiadomości;

  2. przerwy w funkcjonowaniu kącików;

  3. utratę danych zawartych w kącikach. 

 14. Administrator forum zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania usługi bez podania przyczyn oraz do zmiany charakteru forum lub jego modyfikacji. 

 15. Administrator forum zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania w kąciku. 

 16. Użytkownik łamiący Regulamin powinien liczyć się z zablokowaniem dostępu do forum bądź usunięciem konta. 

 17. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania kącików należy kontaktować się przez formularz: https://forum.autokacik.pl/index.php?/contact/ uprzednio zapoznawszy się z FAQ. 

 18. Korzystanie z forum nie jest przymusowe, tylko dobrowolne. Logując się do serwisu Autokącik.PL każdy użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania tego regulaminu i wyraża zgodę na ustanowione w nim reguły. 

 19. Jeżeli nie odpowiada Ci styl i zasady panujące na forum, to poszukaj sobie innego miejsca w sieci, gdzie będziesz mógł wyrażać swoje opinie w sposób, który Ci pasuje. 

 20. Przepisy dodatkowe: 

  1. włączenie dostępu do wszystkich kącików i funkcji forum dla nowego użytkownika następuje automatycznie po upływie jednego miesiąca i opublikowaniu przez użytkownika co najmniej 20 postów na kącikach tematycznych. W wyjątkowych przypadkach może to nastąpić wcześniej (na wniosek moderatora lub administratora forum);

  2. Dostęp do wszystkich funkcji i kącików forum może zostać wyłączony w przypadku uporczywego naruszania zasad naszego forum;

  3. Indywidualny kolorek lub tytuł może być nadany w uznaniu zasług dla forum/kącika lub szczególnej pozytywnej i aktywnej postawy na forum. Wyróżnienie to może zostać również cofnięte w przypadku naruszania regulaminu.

 21. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników wynikające z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO):

  1. użytkownik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w celu umożliwienia mu dostępu do forum dyskusyjnego Autokacik.pl, tj. jego rejestracji na forum, udziału w prowadzonych na forum dyskusjach oraz wymiany korespondencji z użytkownikami forum. Minimalna wymagana ilość podawanych danych to nazwa użytkownika i jego adres e-mail;

  2. dane osobowe użytkownika są przetwarzane przez okres od jego rejestracji na forum do usunięcia konta, które może nastąpić na wniosek użytkownika lub w wyniku czynności administracyjnych;

  3. użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

  4. w sprawach związanych z administrowaniem danymi użytkowników forum należy kontaktować się przez formularz: https://forum.autokacik.pl/index.php?/contact/ .

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.